เริ่มแล้ว ฤดูกาลแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39 - สำนักข่าวสุริยันจันทรา

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 18, 2020

เริ่มแล้ว ฤดูกาลแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 39 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 20 เม.ย. 2563 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 ก.พ. 2563 พร้อมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ กลุ่ม ปตท. พบกับทีมรวมดารา และพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 20 เม.ย. 2563

และในปีนี้ นับเป็นประวัติการณ์น่าสนใจที่ชุมชนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด จำนวนทั้งสิ้น 34 ทีม เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2 ชุมชน ด้วยความเชื่อมั่นจาก กลุ่ม ปตท. เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมมุ่งสร้างสรรค์รวมพลังสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีให้กับชุมชน ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก่อเกิดผลลัพธ์ที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงนั่นเอง

สมนึก แพงวาปี คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า “กลุ่ม ปตท. มีนโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายของคนในชุมชนมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายเเละจิตใจ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนที่จะเป็นอนาคตและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนท้องถิ่นอาศัยของตนเอง สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 39 โดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่สามแล้ว”

วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีหลายฝ่าย ได้แก่ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำหรับพิธีเปิดประเดิมสนามด้วยฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมรวมดาวผู้บริหารปะทะทีมรวมดารา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดฟุตบอลครั้งนี้อีกด้วย”

ถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวสรุปว่า “ได้ริเริ่มรวมตัวกันจัดการแข่งขันกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ช่วยให้กิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่มาบตาพุด สำหรับผลการจับฉลากแบ่งสาย 34 ชุมชน มีดังนี้ Group A ได้แก่ 1) ชุมชนมาบยา 2) ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 3) ชุมชนซอยประปา 4) ชุมชนมาบชลูด 5) ชุมชนหนองแตงเม Group B ได้แก่ 6) ชุมชนหนองบัวแดง 7) ชุมชนโขดหินมิตรภาพ 8) ชุมชนหนองแฟบ 9) ชุมชนกรอกยายชน Group C ได้แก่ 10) ชุมชนบ้านพลง 11) ชุมชนโขดหิน 2 12) ชุมชนวัดชากลูกหญ้า 13) ชุมชนบ้านล่าง Group D ได้แก่ 14) ชุมชนวัดโสภณ 15) ชุมชนเกาะกก 16) ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน 17) ชุมชนวัดมาบตาพุด Group E ได้แก่ 18) ชุมชนเนินพยอม 19) ชุมชนเขาไผ่ 20) ชุมชนชากลูกหญ้า 21) ชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง Group F ได้แก่ 22) ชุมชนหนองน้ำเย็น 23) ชุมชนบ้านบน 24) ชุมชนห้วยโป่งใน 1 25) ชุมชนสำนักกะบาก Group G ได้แก่ 26) ชุมชนตลาดมาบตาพุด 27) ชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา 28) ชุมชนซอยคีรี 29) ชุมชนมาบข่า-มาบใน Group H ได้แก่ 30) ชุมชนซอยร่วมพัฒนา 31) ชุมชนเจริญพัฒนา 32) ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน้ำท่วม 33) ชุมชนห้วยโป่งใน 2 และ 34) ชุมชนอิสลาม”

สำหรับทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน 2 ทีม เงินรางวัลมูลค่าทีมละ 15,000 บาท ทีมมารยาทยอดเยี่ยม 1 ทีม เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท และผู้ทำประตูสูงสุด 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวปิดท้ายว่า “นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนจับมือประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีผ่านการแข่งกีฬาฟุตบอลทำให้บุตรหลานชุมชนอยู่ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับสังคมชาวระยองและประเทศไทยให้เต็มเปี่ยมไปด้วยประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่มีความหลากหลายตามความถนัด เช่น การวิ่งออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 3 แห่งที่กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับการออกกำลังกายภายในชุมชนอีกด้วย”

โดยสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพชุมชนในทุกช่วงวัยเป็นสำคัญแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อความพร้อมรองรับประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาที่อื่น

อีกทั้งยังมีโครงการสวนสุขภาพที่ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะภายในชุมชนทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สวนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (สวนกรอกยายชา) และสวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) อันเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดนั่นเอง

สำหรับด้านการศึกษาได้ยกระดับมาตรฐานการศึกษาผ่านโครงการด้านการศึกษารวมถึงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ภายใต้การดำเนินการร่วมกันของกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี และยังคงสร้างสรรค์โครงการดี ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

มาร่วมเชียร์และติดตามผลการแข่งขัน ‘ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39’ พร้อมรับชมภาพบรรยากาศการแข่งขันตลอดฤดูกาลได้ที่ Facebook : CSR PTT Group RayongNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad
Pages